Wybory do samorządu uczniowskiego

Na żółtym tle kolorowy napis o nastepującej treści: "WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023 Kandydaci przynoszą do szkoły swoje plakaty wyborcze - liczymy na Waszą kreatywność i twórczość !!! Plakaty przynosimy do 26 wrzesnia 2022 r. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego plakaty składają u PaniEwy Kalinowskiej lub u Pani Mileny Szyderskiej".