Owoce w szkole

Program dla szkół 
– od 1 września 2017 roku zastąpił „Owoce i warzywa w szkole”

Jesteśmy uczestnikiem programu „Owoce w szkole”

„Owoce i warzywa w szkole” jest kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Dzieci będą otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze.

Dzieci otrzymają jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzyma jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

WAŻNE! Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

W danym semestrze roku szkolnego 2014/2015 dzieciom udostępnia się, co najmniej 20 porcji, w tym co najmniej:

Produkty owocowe   Minimalna liczba porcji
obejmujących dany produkt
I semestrII semestr
jabłko (min. 150 g)          10          10
gruszka (min. 150 g)56
op. jedn. truskawek (min. 100 g)1
op. jedn. borówek amerykańskich (min. 100 g)2
op. jedn. soku owocowego (min. 0,2 l)33
Produkty warzywne  
op. jedn. marchwi (min. 60 g)79
op. jedn. papryki słodkiej (min. 60 g)2
op. jedn. rzodkiewek (min. 60 g)55
op. jedn. pomidorów (min. 60 g- średnica jednej sztuki max. 40 mm)23
op. jedn. kalarepy (min. 60 g)1
op. jedn. soku warzywnego lub owocowo-warzywne (min.0,2 l)33

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2011/2012 wynosi ok. 12,3 mln EUR (48,9 mln PLN).

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub
zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom. W przypadku dostaw produktów niespełniających wymagań jakościowych produkty te nie powinny być przyjęte przez szkołę. Niespełniające wymagań jakościowych owoce i warzywa nie mogą być udostępniane w ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom klas I-III.