Kalendarz roku

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2023/2024

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023
2.Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023
3.Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024
4.Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024
5.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024
6.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2-3 listopada 2023 r. – dni wolne po Wszystkich Świętych
2 maja 2024 r. – dzień wolny pomiędzy świętami majowymi
14 – 16 maja 2024 r. – Egzamin Ósmoklasisty
31 maja 2024 r. – dzień wolny po Bożym Ciele