SKO

ROK SZKOLNY 2020/2021Nicolaus bank w ramach SKO zaprasza do konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Podpisane prace prosimy zostawiać na portierni szkoły do 04.12.2020. Na kartce mile będzie widziana nazwa banku.ROK SZKOLNY 2019/2020

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Bank Spółdzielczy na skarbonkę z motywem świątecznym. Na prace czekamy do 22 listopada. Tym razem skarbonki będą oceniane przez pracowników banku. Zapraszamy !!!

 


Skarbonkowy konkurs został rozstrzygnięty.

Konkurs  SKO „ Moja skarbonka”, który promował  oszczędzanie, cieszył się dużym powodzeniem. Uczniowie dostarczyli aż 35 skarbonek wykonanych różnymi technikami.

Komisja miała spory kłopot z wybraniem najlepszych prac. Po długiej dyskusji za najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe uznano:

I miejsce : Ignacy Matłosz, Aleksandra Klukowska

II miejsce: Bartek Kamiński, Dorian Kortz

III miejsce: Natalia Matyjaszczyk, Krystian Matyjaszczyk, Agata Chrzanowska

Wyróżnienia: Karol Dziubak, Nikolas Kołecki, Julka Łuczak, Julia Jereczek

Nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy wytrwałości w oszczędzaniu.


W ramach akcji „Październik – miesiącem oszczędzania” zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie SKO – „Moja Skarbonka”:

  • Oceniane będą prace przestrzenne.
  • Liczyć się będzie : estetyka wykonania, pomysłowość, wkład pracy (mile widziana pomoc dorosłych).
  • Prace należy dostarczyć do szkoły do dnia 18 października 2019 r.
  • Czekają ciekawe nagrody !

ROK SZKOLNY 2018/2019


WCZEŚNIEJSZE WPISY

Nagrody w konkursie SKO – Bank w mojej miejscowości


06.04.2016
Rozstrzygnięcie drugiego minikonkursu SKO


21.12.2015
Rozstrzygnięcie konkursu SKO i wręczenie nagród


W roku szkolnym 2015/2016 wpłaty na SKO przyjmowane są we wtorki w godzinach od 11.30 do 11.50 w sali numer 4.


Wyniki konkursu ,,Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

Bank Spółdzielczy w Toruniu ogłosił wyniki konkursu, na który wysłanych zostało wiele ciekawych prac naszych uczniów.

Szczególnie docenieni i wyróżnieni zostali uczniowie klas młodszych:

I miejsce – Maksymilian Waliszewski z kl. III

II miejsce – Bartosz Targoński z kl. I

III miejsce – Bartosz Cieszyński z kl. II

Wyróżnienie – Miłosz Łagodziński z kl. III

Wyróżnienie – Bartłomiej Kortz z kl. I


W roku szkolnym 2014/2015 wpłaty na SKO przyjmowane są w piątki w godzinach od 11.30 do 11.50 w sali numer 4.


W roku szkolnym 2013/2014 opiekunami SKO zostały Panie Ewa Kalinowska i Katarzyna Piotrowska 
/zastępstwo za Panią Magdalenę Polasik/Wpłaty na SKO przyjmowane są w środy w godzinach od 11.30 do 11.50.


REGULAMIN
SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE

1.      Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Toruniu – Oddział Łysomice.

2.      Członkiem SKO może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

3.      Uczeń staje się członkiem SKO w chwili dokonania pierwszej wpłaty.

4.      Dokumentem stwierdzającym przynależność do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.

5.      Wpłaty uczniowie dokonują u opiekuna SKO.

6.      Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat, którą prowadzi opiekun SKO.

7.      Każdy uczeń ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o jej estetyczny wygląd.

8.      W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem ,,duplikat’’.

9.      Wypłatę gotówki zgromadzoną na książeczce SKO otrzymuje uczeń na koniec roku szkolnego do 15 czerwca.

10.  Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki SKO lub jego rodzic.

11.  Wypłatę gotówki powyżej 20 zł może dokonać uczeń za pisemną zgodą rodzica, na dwa dni przed żądanym terminem.

12.  Szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności i wpłaca je raz w tygodniu do Banku Spółdzielczego w Łysomicach.

13.  Za systematyczne oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

14.  Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO.

15.  Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych kupuje i wręcza nagrody rzeczowe dla członków SKO biorących udział w konkursach organizowanych przez SKO.

16.  Opiekun SKO prowadzi dokumentację w księdze kasowej oraz na kartach wpłat i wypłat poszczególnych klas.

17.  Opiekun SKO opracowuje na początku roku szkolnego plan pracy SKO.

18.  Opiekun SKO prowadzi kronikę dokumentującą działalność SKO.

19.  Opiekun SKO informuje uczniów o pracach SKO.

20.  W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje dyrektor szkoły.