Dokumenty szkolneSTATUT SZKOŁY

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY – NAUCZANIE ZDALNE W LATACH 2019/2020; 2020/2021


REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW I INNYCH OSÓB TRZECICH NA TERENIE SZKOŁY


REGULAMIN BEZPIECZENSTWA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19


REGULAMIN PRZYWOZÓW I ODWOZÓW


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM


REGULAMIN MONITOROWANIA FREKWENCJI UCZNIÓW


REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENÓW WOKÓŁ SP


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SP OSTASZEWO


PROCEDURA WYDANIA OPINII O UCZNIU


HARMONOGRAMY SPOTKAŃ NAUCZYCIELI

WZORY WNIOSKÓW DLA RODZICÓW

WNIOSEK O WYDANIE OPINII O UCZNIU

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA PRACĘ SZKOŁY W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW OD 9.11.2020

WYTYCZNE SZKOŁY DLA PRACOWNIKÓW, RODZICÓW I UCZNIÓW W ZWIĄZKU Z CORONAWIRUSEM

ANKIETA COVID DLA PRACOWNIKÓW

ANKIETA COVID DLA RODZICÓW

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY