Rekrutacja 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje,

że wszystkie dzieci

  • 7-letnie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski do I klasy – zostały przyjęte
  • 6-letnie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – zostały przyjęte

Wszystkich rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej prosimy o składanie deklaracji ,,potwierdzenia woli” dostępnych wśród dokumentów zamieszczonych w tej zakładce do samodzielnego pobrania, podpisania i dostarczenia do Szkoły osobiście bądź zeskanowanie dokumentu i przesłanie na adres mailowy sekretariatspo@wp.pl .

Uwaga

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 Szkoła Podstawowa w Ostaszewie przyjmuje  wnioski w/s rekrutacji dzieci w okienku przy głównym wejściu do Szkoły od 22 lutego do 18 marca (piątek) we wtorki i czwartki w godz. 09:00-12:00 z zachowaniem reżimu sanitarnego bądź w postaci zeskanowanego dokumentu przesłanego na adres mailowy sekretariatu szkoły sekretariatspo@wp.pl

Dziękujemy


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w dniach

od 22 lutego 2022 do 18 marca 2022 roku należy składać w sekretariacie szkoły, (godziny przyjmowania interesantów dostępne są na stronie internetowej szkoły), wnioski:

o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówek)

–  dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2016, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice,
– dzieci mieszkające poza  terenem Gminy Łysomice  będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

o przyjęcie  do oddziału klasy pierwszej.

– dzieci 7 letnich urodzonych w roku 2015, podlegających obowiązkowi nauki zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice,
– dzieci mieszkające poza  terenem Gminy Łysomice  będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Potrzebne dokumenty:

– wypełniony wniosek, który dostępny jest w sekretariacie szkoły jak również na stronie internetowej szkoły (w zakładce REKRUTACJA),
– dokument tożsamości rodzica,
– akt urodzenia (do wglądu)


Dnia 25 marca 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 


Do dnia 1 kwietnia 2022 r.  w siedzibie szkoły prosimy składać Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.


Dnia 4 kwietnia 2022 r.  o godzinie ok 12:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.


Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do innej placówki a należą do obwodu szkoły w Ostaszewie mają obowiązek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora Szkoły Podstawowej  w Ostaszewie  do dnia 1 kwietnia 2022 r.

Dokumenty do pobrania :



ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY



KLASA PIERWSZA



STARSZE KLASY




Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie odbywa się na podstawie zarządzenia: