Konkurs – „Jan Marcin Szancer. Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, kreator baśniowych światów.”

Szkoła Podstawowa w Ostaszewie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Plastyczno-Recytatorskim

Jan Marcin Szancer. Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, kreator baśniowych światów.

Jan Marcin Szancer to znakomity polski grafik, ilustrator który tworzył przepiękne, niepowtarzalne ilustracje do książek oraz rozbudzał wyobraźnię Polaków. Pokolenie naszych dziadków, rodziców, a także my – dzisiejsi młodzi czytelnicy – wychowujemy się na zilustrowanych przez Szancera książkach, takich jak „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Pan Kleks” Jana Brzechwy, „Baśnie Andersena”. Ten wspaniały rysownik, twórca obrazów hipnotyzował i oczarowywał swoimi relacjami bajkowymi. Wykreowane przez niego baśniowe scenerie i postaci na zawsze wryły się w naszą pamięć. Dzięki ilustracjom Szancera przypomnimy sobie ulubionych bohaterów literackich z dzieciństwa i książki, które czytaliśmy dzieciom. Dziś niestety zapomnieliśmy nazwisko człowieka, który za tym wszystkim stoi.

W naszym konkursie, który odbywa się już od trzech lat pragniemy ożywić i przybliżyć postać Jana Marcina Szancera, ambasadora wyobraźni.

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego

Zasady zgłaszania prac konkursowych:

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 2. Praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
 3. Zadanie: Na podstawie różnorodnej twórczości Jana Marcina Szancera wybierz ulubioną ilustrację i zainspiruj się nią, wkomponowując element architektury/pomnik przyrody/ postać historyczną związaną z powiatem toruńskim. Stwórz pracę zainspirowaną tym dziełem.
 4. Przez pracę konkursową rozumie się pracę wykonaną w technikach plastycznych (malarskie i rysunkowe),
 5. Format pracy A3.
 6. Opis na odwrocie pracy:
 1. Nazwa szkoły, do której uczęszcza autor – uczeń pracy,
 2. imię i nazwisko autora,
 3. klasa,
 4. tytuł książki, z której pochodzi ilustracja,
 5. nazwa obiektu architektonicznego, który stał się elementem dodatkowym pracy.

Prace niezgodne z tematem, formatem, techniką, uszkodzone lub pogniecione nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny przez jury.

Termin składania prac: Do 14 kwietnia 2023 r. na adres Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice z dopiskiem „Konkurs Jan Marcin Szancer”.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie zorganizowanego w tym celu spotkania w Szkole Podstawowej w Ostaszewie, 25 kwietnia 2023 r. o którym zostaną poinformowani uczestnicy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Ostaszewie (www.spostaszewo.pl) oraz zostaną przekazana mediom 21 kwietnia 2023 r..

Powiatowy Konkurs Recytatorski

Zasady zgłaszania prac konkursowych:

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden utwór.
 2. Konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu.
 3. Zadanie: Wybierz tekst prozatorski/ poetycki, do którego Jan Marcin Szancer tworzył ilustrację. Nagraj swoją recytację wraz z obrazem wideo nie dłuższą niż 5 minut w formacie MPEG-4 wyślij na adres e – mail: konkurs@spostaszewo.pl
 4. Prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami.

Zgłoszenie: Zgłoszenie ucznia, zawierające: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły, dane opiekuna z dopiskiem „konkurs recytatorski Szancer” należy przesłać elektronicznie na adres: konkurs@spostaszewo.pl do 14 kwietnia 2023 r.

Przebieg konkursu:

Oficjalne ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej 21 kwietnia 2023 r..

UWAGA:

JEDNA SZKOŁA MOŻE NADESŁAĆ MAKSYMALNIE 10 PRAC KONKURSOWYCH W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ KONKURSU PLASTYCZNEGO.

JEDNA SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 2 UCZNIÓW W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ KONKURSU RECYTATORSKIEGO.

Pełna treść regulaminu wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem dla rodziców: