Stołówka

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

  • W roku szkolnym 2023/2024 obiady będą wydawane od 11 września.
  • Zapisy na obiady we wrześniu obowiązują do 7 września do godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
  • Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dostarczanych w formie cateringu ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie ul. Parkowa 4, 87-148 Łysomice, która ustaliła stawkę za obiady na rok szkolny 2023/2024 w wysokości 5 zł. Cena za 1 posiłek może ulec zmianie w trakcie trwania danego roku szkolnego o czym Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani.
  • Opłata za obiady jest pobierana z góry na dany miesiąc lub określoną ilość dni w ustalonym terminie a płatności za obiady dokonuje się tylko bezgotówkowo poprzez przelew bankowy na konto w Nicolaus Bank (dawniej Bank Spółdzielczy w Toruniu) nr: 42 9511 0000 2002 0032 0339 0005 (W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy. W przypadku wpłaty za kilkoro dzieci w opisie przelewu należy wpisać osobno imię i nazwisko każdego z dzieci, klasę i kwotę).
  • Nieobecność dziecka związaną z chorobą lub inną nagłą sytuacją, należy zgłosić Sekretarzowi Szkoły w godzinach 8.30 – 10.00 w siedzibie Szkoły bądź telefonicznie pod numer 516 609 607. Aby możliwe było odliczenie kosztu obiadu od następnego dnia, po dokonaniu zgłoszenia nieobecności, nieobecność należy zgłosić do godziny 10.00. Nie ma możliwości odliczenia kosztu obiadu tego dnia, w którym został odwołany. Ponadto, obowiązek zgłaszania nieobecności u Sekretarza Szkoły należy do płacącego za obiady, a nie do Wychowawcy klasy.
  • W przypadku wyjść grupowych organizowanych przez Szkołę odliczanie odbywa się na podstawie listy sporządzonej przez organizatora wycieczki. Nieobecność uczniów na obiedzie zgłasza organizator wycieczki nie później niż 3 dni przed planowaną datą wycieczki.
  • W przypadku braku terminowej wpłaty, żywienie dziecka zostaje wstrzymane, a podpisane Zobowiązanie uznaje się za nieważne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym należało dokonać płatności.
  • Wpłat za obiady w roku szkolnym 2023/2024 należy dokonywać w poniższych terminach. Wszelkie wpływy za obiady po terminach wymienionych poniżej, zostaną odesłane na konto wskazane w Zobowiązaniu, a obiady wstrzymane.
MiesiącTerminKoszt
wrzesień 2023do 15 września 202375 zł
październik 2023do 25 września 2023110 zł
listopad 2023do 25 października 202395 zł
grudzień 2023do 27 listopada 202380 zł
styczeń 2024do 5 stycznia 2024
luty 2024do 25 stycznia 2024
marzec 2024do 26 lutego 2024
kwiecień 2024do 25 marca 2024
maj 2024do 25 kwietnia 2024
czerwiec 2024do 27 maja 2024

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią pełnego Regulaminu korzystania z obiadów szkolnych. W celu zapoznania się z pełnym Regulaminem wydawania obiadów prosimy o przeczytanie poniższego dokumentu :