Czytam z klasą lekturki spod chmurki

Plakat projektu "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki". Na tle nieba z chmurkami napis "IV EDYCJA -PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE TA SZKOŁA w roku szkolnym 2022/2023 realizuje MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY wspierający rozwój czytelnictwa". Pod napisem grafika otwartej książki nad którą górują kolorowe bajkowe budynki.

Uczniowie klas II i III w roku szkolnym 2022/2023 uczestniczą w projekcie czytelniczym – Czytam z klasą „Lekturki spod chmurki”. Projekt  wspiera rozwój czytelnictwa wśród uczniów.

Autorem projektu jest Honorata Szanecka- dyrektor i nauczyciel Szkoły Podstawowej w Klonowie.

Cele projektu:

– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
– wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie
– zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
– integracja zespołu klasowego,
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt składa się z trzech modułów. W każdym z modułów uczestnicy – uczniowie klas biorących udział w projekcie, wybiorą jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykonają zadania zawarte w Regulaminie projektu.

Tegoroczna , IV edycja związana jest z poznawaniem przez dzieci  Polski, Europy i świata oraz jest realizowana pod hasłem ” PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE”

Projekt trwa od 3 października 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Koordynatorzy projektu: Ewelina Ziółkowska, Ewa Kalinowska

Uczestnicy: klasy II i III

Realizacja projektu:

Pierwsze spotkanie z projektem