„Sprzątanie świata”

W piątek 16 września uczniowie naszej szkoły jak co roku wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Na wyznaczonych godzinach lekcyjnych każda klasa wyposażona w worki na śmieci i rękawiczki udała się na tereny otaczające szkolny budynek i zbierała pozostawione tam śmieci. Pomimo coraz większej społecznej świadomości dotyczącej dbałości o środowisko dzieci zebrały pełne worki śmieci.