Rada Rodziców


W roku szkolnym 2022/2023 w skład Rady Rodziców wchodzą:

Waldemar Kołecki – przewodniczący

Paulina Pawlikowska – zastępca przewodniczącego

Agnieszka Ryńska – skarbnik

Prezydium Rady Rodziców od tego roku ma jednego reprezentanta i liczy 9 członków.