Witamy w naszej szkole

W Szkole Podstawowej w Ostaszewie panuje rodzinna, przyjazna atmosfera. Dzieci znają się wzajemnie z imienia i nazwiska, potrafią określić zainteresowania i słabości kolegów. Nauczyciele również nie mają problemów z identyfikacją uczniów. Niewielka liczba dzieci w klasie pozwala na pełną indywidualizację nauczania, uwzględniającą potrzeby i predyspozycje poszczególnych uczniów. Możliwość wnikliwej obserwacji dzieci na lekcjach, przerwach i zajęciach pozalekcyjnych pozwala na uniknięcie poważnych problemów wychowawczych. Uczniowie angażowani są w sprawy szkoły i dzięki temu czują się odpowiedzialni za jej działanie, a przez to dbają o porządek, dyscyplinę, szanują wyposażenie placówki. Poczuciu bezpieczeństwa sprzyja również ogrodzony teren szkoły.


W ciepłe dni podczas przerw uczniowie mogą korzystać z przyszkolnych terenów zielonych wyposażonych w urządzenia i sprzęty rekreacyjne. Kolejnym walorem naszej szkoły jest bardzo bliskie położenie boiska „Orlik 2012’’. Teren wokół szkoły jest więc doskonałym miejscem na organizację zawodów sportowych i festynów środowiskowych. Placówka wyposażona jest w pracownię komputerową. Sale dla uczniów klas 0-VIII wyposażone są w tablice interaktywne. Potrzeby uczniów szkoły zaspokaja stołówka, z której uczniowie korzystają podczas przerwy śniadaniowej i obiadowej. Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach i imprezach kulturalnych na terenie gminy i powiatu. W ten sposób przejawiają swoje zaangażowanie i wkład w tworzenie i rozwijanie kultury środowiska lokalnego.

Osiągnięcia uczniowskie podczas takich imprez są rezultatem zarówno zdolności uczniów, jak i pracy w różnych kołach zainteresowań prowadzonych w szkole. Szkoła nasza organizuje w każdym roku szkolnym przynajmniej kilka wycieczek turystyczno – krajoznawczych, aby umożliwić uczniom poznanie ciekawych zakątków naszego kraju oraz wyjazdy edukacyjne do muzeów, teatrów i kina. Biorąc pod uwagę trudności materialne wielu dzieci, staramy się pozyskiwać dofinansowanie od życzliwych instytucji i indywidualnych darczyńców. Od kilku lat otrzymujemy dofinansowanie do wycieczek z Urzędu Gminy w Łysomicach . Dzięki temu koszt wyjazdów nie jest poważną barierą dla przeciętnie sytuowanego dziecka. Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Bez Przemocy oraz Szkoły z Prawami Dziecka.