Spotkanie on-line w ramach doradztwa zawodowego

Dnia 25 marca 2022r. uczniowie klasy ósmej i siódmej uczestniczyli w spotkaniu on-line , które odbywało się w ramach godzin z doradztwa zawodowego. Dzięki nauczycielowi Pani Katarzynie Orłowskiej połączyliśmy się z uczniami Toruńskiego Technikum Informatycznego. Wymagania, walory szkoły przedstawili nam starsi od nas koledzy a to dlatego, że w głównej mierze uczęszczają tam chłopcy. „Toruńskie Technikum Informatyczne to szkoła niepubliczna, działająca w Toruniu od 2010 roku. TTI oferuje kształcenie w zawodzie technik informatyk i technik programista oraz technik reklamy (od września 2022 r.). Baza dydaktyczna to w pełni wyposażone stacjonarne i mobilne pracownie komputerowe. We wszystkich salach, które są klimatyzowane znajdują się tablice multimedialne i rzutniki. Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia podnoszące kwalifikacje uczniów. Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych i sprawdzonych firmach województwa kujawsko-pomorskiego.” Uczniowie poszczególnych profili klas przybliżyli nam naukę, wymagania i możliwości otrzymania w przyszłości pracy. Szkoła jest odpłatna, ale za dobre wyniki w nauce można otrzymać zniżkę i oprócz tego stypendium. W szkole dba się też o zajęcia pozalekcyjne i możliwości rozwoju zainteresowań. Uczniowie TTI zaprezentowali też wnętrze szkoły i wyposażenie. Następnie my mieliśmy okazję zadać pytania, na które uzyskaliśmy odpowiedzi. Spotkanie było ciekawe, gdyż u źródła zyskaliśmy wiele informacji zwłaszcza, że niektórzy nasi koledzy wiążą swoją przyszłość z informatyką.