Wyniki rekrutacji 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje,

że wszystkie dzieci

  • 7-letnie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski do I klasy – zostały przyjęte
  • 6-letnie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – zostały przyjęte

Wszystkich rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej prosimy o składanie deklaracji ,,potwierdzenia woli” dostępnych na stronie internetowej www.spostaszewo.pl w zakładce ,,Rekrutacja” do samodzielnego pobrania, podpisania i dostarczenia do Szkoły osobiście bądź zeskanowanie dokumentu i przesłanie na adres mailowy sekretariatspo@wp.pl .