Szkolne obiady – październik

Przypominamy, że pełny koszt obiadów szkolnych w październiku wynosi 84 zł i kwotę ta należy uiścić do 23.10.2020.

Jeżeli uczniowi przysługują zniżki na obiady bądź ma dokonaną nadpłatę z ubiegłego miesiąca, to informacja o niższej kwocie zostanie indywidualnie przesłana poprzez dziennik elektroniczny.