Dowozy uczniów do szkoły – korekta

W związku z najnowszymi wytycznymi informujemy, że dowozy uczniów do szkoły wracają do wcześniejszej formy (harmonogram dostępny w zakładce „dowozy i odwozy”).

Przepisy o środkach transportu publicznego, dotyczące powiatów objętych strefą czerwoną, nie obejmują autobusów dowożących uczniów do szkół.