Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego

21 listopada  podczas uroczystej ceremonii został wmurowany akt erekcyjny pod budowę nowej części szkoły.  

Ta wyjątkowe, historyczne wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości: Sekretarza Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Marka Smoczyka,  Kujawsko – Pomorskiego Wicekuratora Oświaty p. Marię Mazurkiewicz, Wójta Gminy Łysomice p. Piotra Kowala, Przewodniczącego Rady Gminy w Łysomicach p. Roberta Kożuchowskiego, Proboszcza Parafii Pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie księdza kanonika Wiesława Roczniaka, Radnych Gminy Łysomice, pracowników samorządowych, projektantów, wykonawców, dyrektorów jednostek organizacyjnych. 

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy szkoły i społeczność uczniowska.

Pani  Dyrektor dr Aldona Orzeł – Chełchowska wygłosiła przemówienie, w którym  nawiązała do historii miejscowości i szkoły, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji marzeń o nowym miejscu nauki. 

Po przemowach gości, odczytaniu przez ucznia treści aktu erekcyjnego poświadczonego podpisami zgromadzonych, nastąpiło  uroczyste poświęcenie przez Ks. Proboszcza.

Symbolicznego, oficjalnego wmurowania aktu erekcyjnego dokonali przedstawiciele władz i wykonawcy w obecności młodzieży i  zgromadzonych gości uroczystości. Wcześniej akt  został umieszczony w kapsule czasu, w której znalazły się: zdjęcia szkoły i uczniów, list trzecioklasistów do przyszłych pokoleń, aktualna gazeta, rysunki dzieci i monety. Dołączono również wykaz pracowników i uczniów szkoły. Zgromadzone artefakty stanowić będą pamiątkę dla potomnych, będą świadectwem naszych czasów, źródłem historycznych informacji  z okresu rozbudowy infrastruktury szkolnej.

Czwartkowa uroczystość miała  niezwykłą oprawę, również dzięki zaangażowaniu uczniów, którzy pod kierunkiem p. Marty Szczęsnej zaprezentowali okolicznościowe przedstawienie nawiązujące do obchodów 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Naszej Szkoły jest dowodem na to, że marzenia się spełniają !