Kamień węgielny


21 listopada 2019 r. pod podłogą w najstarszym budynku szkoły została wmurowana tuba, w której umieszczono :


Wmurowania dokonali zaproszeni goście, dyrektor szkoły oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego