Zaproszenie na warsztaty

Gmina Łysomice zaprasza na BEZPŁATNE WARSZTATY AUDIOWIZUALNE Z OBRÓBKI ZDJĘĆ I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH przeznaczonych dla osób początkujących od 12 roku życia

Warsztaty odbywać się będą w cyklu spotkań 1,5 godzinnych w okresie od września 2023 r. (6 godzin) do października 2023 r. (6 godzin) w GALERII SPOTKAŃ przy ul. Sadowej 2c w Łysomicach w następujących
terminach:

Na zielonym tle przechodzącym ku dołowi w kolor czerwony napisy: "Gmina Łysomice zaprasza na", "AUDIOWIZUALNE Z OBRÓBKI ZJĘĆ I FIMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH", "GALERIA SPOTKAŃ".

1.      21.09.2023 r. godz. 16:00-17:30 (1,5 godziny),

2.      23.09.2023 r. godz. 11:00-12:30 (1,5 godziny),

3.      26.09.2023 r. godz. 16:00-17:30 (1,5 godziny),

4.      28.09.2023 r. godz. 16:00-17:30 (1,5 godziny),

5.      07.10.2023 r. godz. 11:00-12:30 (1,5 godziny),

6.      10.10.2023 r. godz. 16:00-17:30 (1,5 godziny),

7.      14.10.2023 r. godz. 11:00-12:30 (1,5 godziny),

8.      24.10.2023 r. godz. 16:00-17:30 (1,5 godziny).

Warsztaty odbywać się będą m.in. przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu p.n. „_Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w
miejscowości Łysomice przy ulicy Sadowej_” sfinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020.

Uczestnicy spotkań będą mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i wykorzystania ich do pracy w social mediach. Cykl zajęć zakończony zostanie wystawą fotografii wykonanych przez uczestników oraz wyświetleniem krótkometrażowego filmu.

Warunkiem koniecznym udziału w warsztatach jest podstawowa znajomość obsługi komputera oraz posiadanie smartfona.

Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2023 r. do godz. 12:00 prosimy przesyłać na adres warsztaty@lysomice.pl na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w GALERII SPOTKAŃ przy ul. Sadowej 2c w Łysomicach oraz na stronie internetowej www.lysomice.pl 

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!