Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Plakat, którego tłem jest zdjęcie budynku szkoły. Na mlecznym zdjęciu napisy: "WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024" , "Jeśli jesteś uczniem, na którego można liczyć, Jeśli nie boisz się wyzwań, Jeśli jesteś kreatywny i twórczy, Jeśli chcesz pracować na rzecz Naszej Szkoły, to...", "JESTEŚ IDEALNYM KANDYDATEM DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO STARTU W WYBORACH !", "Przynieś plakat, który zaprezentuje Ciebie i Twój program wyborczy." Mniejszym drugiej poniżej napisy: "Plakaty przynosimy do 25 września 2023 r.", "Wybory odbędą się 27 września 2023 r.", "Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego plakaty składają u Pani Eweliny Ziółkowskiej (klasy I-III) i u Pani Mileny Szyderskiej (klasy IV-VIII).