„Czyste powietrze = zdrowe życie”

Plakat kampani społecznej "CZYSTE POWIETRZE = CZYSTE ŻYCIE". Na górze na żółtym pasku napisy: "CEL KAMPANII KAMPANIA SPOŁECZNA TEMATY KAMPANII". Pod spodem na zielono szarym tle po środku grafika przedstawiająca drzewo z liśćmi uformowanymi w kształcie dwóch płuc. Pod nią hasło akcji "CZYSTE POWIETRZE = ZDROWE ŻYCIE" oraz logo organizatora - Fundacji Polskie Lasy i głównego sponsora kampanii _PKN ORLEN. Po lewej stronie grafiki napis: "Zwrócenie uwagi na problemy powstałe w wyniku zanieczyszczeń oraz szerzenie idei czystego powietrza. Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród Polaków, zmierzające do poprawy warunków życia i aktywizujące społeczności lokalne". Po prawej stronie grafiki drzewa napisy : "Historia zanieczyszczeń powietrza." "Fakty i mity na temat powietrza." "Korytarze powietrzne a zanieczyszczenie powietrza w miastach." "Odnawialne Źródła Energii - fakty i mity." "Zielone Płuca Polski - wpływ zalesienia na jakość powietrza."

Zachęcamy naszych uczniów i ich rodziców do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi powstałymi w ramach kampanii społecznej „Czyste powietrze = zdrowe życie”.
Fundacja Polskie Lasy była organizatorem tej kampanii skierowanej do mieszkańców woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Ulotka Kampani Czyste powietrze =zdrowe życie!!!. Na szarozielonym tle podzielonym na trzy kolumny, od lewej strony w pierwszej kolumnie trzy kwadraty. W pierwszym kwadracie napis: "Staramy się upowszechniać wiedzę o przyczynach zanieczyszczeń powietrza oraz negatywnych konsekwencjach tego zjawiska dla zdrowia i środowiska człowieka.". Pod spodem w drugimkwadracie zdjęcie kobiety szeroko rozpościerającej ręce na tle drzew. Na dole w kwadracie napis: "Nasze działania skierowane są na aktywizację i zaangażowanie do zwiększenia świadomości - jak dbać o środowisko, zmierzając do poprawy warunków życia oraz do udziału w programach związanych z czystym powietrzem." W drugiej kolumnie również podzielonej na trzy kwadraty, w kwadracie górnym zdjęcie plastikowej butelki wrzucanej do worka na śmieci. Poniżej w kwadracie grafika zielonej butelki i listka z podpisem "Dbająć o środowisko, dbasz o siebie.". Na dolnym kwadracie zdjęcie mężczyzny w kasku i kamizelce opierającego się na panelach słonecznych. Ostatnia kolumna zawiera następującą treść: "Pozostańmy w kontakcie. Telefon kontaktowy: +48 512 959 774 E-mail: biuro@fundacjapolskielasy.pl Adres do korespondencji: ul. Kalinowej Łąki 95, 01-934 Warszawa. www.fundacjapolskielasy.pl". Pod napisem loga portali społecznościowych: facebook, tiktok, youtube, twiter, instagram oraz u dału hasło: "Pamiętaj ! Czyste powietrze = zdrowe życie !!!".

Na Kampanię złożą się publikacje edukacyjne oraz nagrania audio-video promujące działania proekologiczne. Fundacja Polskie Lasy pragnie zwiększać świadomość ekologiczną wśród Polaków, która jest jedyną drogą umożliwiającą poprawę stanu środowiska wokół nas, czyli warunków naszego życia.


Zachęcamy do śledzenia Kampanii w mediach społecznościowych Fundacji Polskie Lasy (FB, YT, IN) oraz na stronie www.fundacjapolskielasy.pl.
Sponsorem Głównym Kampanii społecznej „CZYSTE POWIETRZE = ZDROWE ŻYCIE” jest PKN ORLEN.


Pamiętaj! „Czyste Powietrze to Zdrowe Życie”.

Poniżej dostępne są materiały edukacyjne w formie pdf do pobrania oraz linki do wywiadów z ekspertami:

http://fundacjapolskielasy.pl/historia-zanieczyszczenia-powietrza/ 

http://fundacjapolskielasy.pl/artykul-fakty-i-mity-na-temat-powietrza/ 

http://fundacjapolskielasy.pl/korytarze-powietrzne-a-zanieczyszczenie-powietrza-w-miastach/ 

http://fundacjapolskielasy.pl/odnawialne-zrodla-energii-fakty-i-mity/

http://fundacjapolskielasy.pl/zielone-pluca-polski-wplyw-zalesienia-na-jakosc-powietrza/