Akcja „GÓRA GROSZA”

Na kremowym tle napisy: "Nadia Szynal uczennica klasy VIII wraz z Samorządem Uczniowskim organizuje XXIII edycję akcji GÓRA GROSZA". Pod napisem wklejona miniaturka plakatu akcji z centralnie umieszczonym kwiatem z którego rozchylonych płatków wyłania się świecąca złota góra. Pod miniaturą plakatu napis: "Zbiórka monet:01.11.2022 - 15.03.2023 Zbiórka trwa w każdej klasie. Zbieramy monety od 1 grosza do 5 złotych". Pod sposem zdjęcie polkich monet o różnych nominałach ustawionych w trzech rzędach oraz logo Towarzystwa Nasz Dom.