Program „Nie pali mi się do palenia papierosów/bieg po zdrowie”

Zdjęcie plakatu z grafiku dwojga młodych ludzi przebiegających przez symboliczną metę z napisem "BIEG PO ZDROWIE". Nad grafiką napis "PROGRAM ANTYTYTONIOWY EDUKACJI ZDROWOTNEJ" a w lewym dolnym rogu logi Głównego Inspekatoratu Sanitarnego.

W roku szkolnym 2021/2022 na zajęciach przyrody w klasie IV został zrealizowany PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PT. „NIE PALI MI SIĘ DO PALENIA PAPIEROSÓW/ BIEG PO ZDROWIE”. Uczniowie zapoznali się z składem dymu papierosowego, trenowali postawę asertywną oraz przeprowadzali wywiady z wybranymi osobami. Nabyta wiedza i umiejętności będą wsparciem w sytuacji, gdy ktoś będzie zachęcał ich do spróbowania palenia papierosów.