EU-geniuszO PROJEKCIE :

Projekt realizowany jest przez powiat toruński, który jest liderem projektu, w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka oraz Kowalewo Pomorskie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„EU-geniusz w naukowym labiryncie” adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy.

  Okres realizacji projektu: od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.


Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod linkiem:

https://www.powiattorunski.pl/8418,eu-geniusz-br-w-naukowym-labiryncie

DOKUMENTY DO POBRANIA :


– REGULAMIN REKRUTACJI
– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
– WZÓR LISTY UCZESTNIKÓW
– WZÓR LISTY REZERWOWEJ