Nasi uczniowie wśród stypendystów Gminy Łysomice

30 sierpnia troje naszych uczniów: Tomasz Masny, Zuzanna Owczarczyk i Weronika Zielińska, otrzymało z rąk Wójta Gminy Łysomice – Piotra Kowala oraz Przewodniczącego Rady Gminy Łysomice – Roberta Kożuchowskiego, stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022. Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym.