Powitanie wiosny 2019

21 marca, jak tradycja nakazuje, uroczyście pożegnaliśmy zimę i bardzo radośnie powitaliśmy wiosnę. Uczniowie klas 0 – III,  ze swoimi wychowawcami, przeszli barwnym korowodem przez naszą miejscowość. Uczniowie przygotowali piękne, kolorowe kwiaty i plakaty, które zademonstrowali podczas przemarszu. Kolejnym etapem Pierwszego Dnia Wiosny było podziwianie i nazywanie pierwszych zwiastunów wiosny, znajdujących się w okolicznych ogródkach. Na zakończenie wszystkie dzieci wzięły udział w zabawach z użyciem chusty animacyjnej i piłek. To był niesamowity, nietuzinkowy dzień.

Aleksandra Przybysz