Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Przypominamy, że w dniach 24 – 26 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W związku z tym prosimy uczniów klasy ósmej oraz ich rodziców o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przebiegu egzaminu zamieszczonymi w poniższym pliku