Gminny konkurs plastyczno-recytatorski

Szkoła Podstawowa w Ostaszewie zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Plastyczno-recytatorskim

Jan Marcin Szancer. Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, kreator baśniowych światów

Jan Marcin Szancer to ilustrator, który współcześnie jest nieco zapomnianym artystą, a przecież to właśnie on kształtował naszą wyobraźnię. Pokolenie naszych dziadków, rodziców, a także my – dzisiejsi młodzi czytelnicy – wychowujemy się na zilustrowanych przez Szancera książkach. Hipnotyzował i oczarowywał. Wykreowane przez niego baśniowe scenerie i postaci na zawsze wryły się w naszą pamięć, choć niestety zapomnieliśmy nazwisko człowieka, który za tym wszystkim stoi.

Gminny Konkurs Plastyczny

Cel: Przypomnienie twórczości „KRÓLA ILUSTRATORÓW”.

Zadanie: Na podstawie różnorodnej twórczości Jana Marcina Szancera wybierz ulubioną ilustrację i zainspiruj się nią, wkomponowując element architektury/pomnik przyrody/ postać historyczną związaną z Gminą Łysomice. Stwórz pracę zainspirowaną tym dziełem.

Format: A3.

Technika: Różne techniki malarskie i rysunkowe.

Termin składania prac: Do 3.06.2022 na adres Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice z dopiskiem „konkurs Szancer”.

Opis na odwrocie:

  • Szkoła, której uczniem jest autor pracy
  • imię i nazwisko autora
  • klasa
  • tytuł książki, z której pochodzi ilustracja
  • nazwa obiektu architektonicznego, który stał się elementem dodatkowym pracy

Ocena prac: jury oceni prace w następujących kategoriach

  1. Oddział przedszkolny i klasy I-III Szkół Podstawowych
  2. Klasy IV-VIII Szkół Podstawowych

Prace niezgodne z tematem, formatem, techniką, uszkodzone lub pogniecione nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny przez jury.

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej 20.06.2022.

RODO: Udział w konkursie jest tożsamy z akceptacją zasad wykorzystania prac plastycznych do organizacji wystawy i przekazania praw autorskich na Szkoły. Organizatorzy: Jolanta Siwek, Iwona Szymańska, Anna Dybowska.

Gminny Konkurs Recytatorski

Cel: Przypomnienie twórczości, do której Jan Marcin Szancer tworzył ilustracje.

Zadanie: Wybierz tekst prozatorski/ poetycki, do którego Jan Marcin Szancer tworzył ilustrację. Nagraj swoją recytację wraz z obrazem wideo nie dłuższą niż 5 minut w formacie MPEG-4 wyślij na adres e – mail: konkurs@spostaszewo.pl

Termin składania prac: Do 3.06.2022 na pocztę e-mail

Opis w temacie: imię i nazwisko autora, klasa, z dopiskiem „konkurs”

Ocena prac: jury oceni prace w następujących kategoriach:

  1. klasy I-III Szkół Podstawowych
  2. klasy IV-VIII Szkół Podstawowych

Prace niezgodne z tematem i formatem nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny przez jury.

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej 20.06.2022.

RODO: Udział w konkursie jest tożsamy z akceptacją zasad wykorzystania prac plastycznych do organizacji wystawy i przekazania praw autorskich na Szkołę Podstawową w Ostaszewie.

Organizatorzy:Jolanta Siwek, Iwona Szymańska, Anna Dybowska

UWAGA:

JEDNA SZKOŁA MOŻE NADESŁAĆ MAKSYMALNIE 10 PRAC KONKURSOWYCH W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ KONKURSU PLASTYCZNEGO.
JEDNA SZKOŁA MOŻE NADESŁAĆ MAKSYMALNIE 10 PRAC KONKURSOWYCH W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ KONKURSU RECYTATORSKIEGO.

Kontakt do organizatora:
e-mail: konkurs@spostaszewo.pl 668859356