Pomoc dla Ukrainy – kolejna akcja

Uczniowie klasy ósmej przy wsparciu samorządu uczniowskiego zorganizowali kolejną akcję wsparcia dla Ukrainy. W jej ramach w czwartek i piątek podczas przerw sprzedawane były tosty, z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla Ukrainy. W ciągu dwóch dni zebrano kwotę 1702,57 zł. Szczególne podziękowania za zaangażowanie i organizację akcji należą się uczennicom ósmej klasy: Julii Ritter, Oliwii Piórczyńskiej, Oliwii Stodulskiej, Blance Peplińskiej, Wiktorii Kaczorek, Martynie Kontowicz i Natalii Laskowskiej. Dziękujemy również wszystkim pracownikom szkoły oraz rodzicom za wsparcie finansowe w dobrej wierze.