Najmłodsi programują

Zgodnie z nową podstawą programową w naszej szkole realizowane są zajęcia z programowania zarówno w klasach młodszych jak i starszych.
Najmłodsi uczniowie klas I-III zapoznali się z małym, sprytnym robotem Ozobotem.
Podczas zajęć uczniowie uczyli się jak kalibrować robota, co należy zrobić, by „słuchał” poleceń, a także samodzielnie programowali drogę, jaką Ozobot miał przejechać.
Możliwość rozwijania wyobraźni, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów jest szczególnie ważna już od najmłodszych lat. Uczniowie podczas pierwszego etapu edukacji często nie myślą o tym, że uczestniczą w zajęciach, które zawierają elementy programowania czy robotyki. Traktują to, jako dobrą zabawę nabywając przy tym niezbędnych wiadomości i umiejętności, które zaowocują w kolejnych latach nauki.

Milena Szyderska