Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w dniach od 01 marca do 29 marca 2019 roku należy składać w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówek)

–  dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2013, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice,

Dzieci mieszkające poza  terenem Gminy Łysomice  będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Potrzebne dokumenty: dokument tożsamości rodzica, książeczka zdrowia dziecka, akt urodzenia (do wglądu)

Dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Do dnia 8 kwietnia 2019 r.  w siedzibie szkoły prosimy składać Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dnia 10 kwietnia 2019 r.  w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci .

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do innej placówki a należą do obwodu szkoły w Ostaszewie mają obowiązek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora szkoły  w Ostaszewie  do dnia 5 kwietnia 2019 r.

DRUKI DO POBRANIA:

Rekrutacja 2019/2020

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Kontynuacja nauki w Oddziale Przedszkolnym

Przyjęcie do klasy pierwszej