Pasowanie na ucznia

8 października 2021 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Ostaszewie zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Na uroczystości obecna była pani Dyrektor Aldona Orzeł-Chechłowska, Rodzice oraz przedstawiciele kl. II. To właśnie drugoklasiści witali swoich młodszych kolegów prezentując przygotowany z tej okazji wiersz. Następnie dzieci pokazały, czego zdążyły się już nauczyć w programie artystycznym. Po uroczystym przyrzeczeniu każdy pierwszoklasista został pasowany na ucznia. Uroczystość została zakończona słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców uczniów z klasy pierwszej.