Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Prosimy o przynoszenie plakatów wyborczych
uczniów klas I-III – MAŁY SAMORZĄD do Pani Ewy Kalinowskiej
oraz
uczniów klas IV-VIII do Pani Mileny Szyderskiej.