Legitymacje szkolne

Uczniowie nowo przyjęci w roku szkolnym 2021/2022 oraz uczniowie, którzy zagubili legitymację szkolną bądź nie mają miejsca na pieczątki, proszeni są o niezwłoczne doniesienie fotografii i zebranie przez przewodniczących klasy, następnie dostarczenie kompletu do sekretariatu, najpóźniej do 27.09.2021.