Zaproszenie na zebranie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie ma zaszczyt zaprosić wszystkich przedstawicieli Rad klasowych na coroczne zebranie Rady Rodziców inaugurujące rok szkolny 2021/2022.

Zebranie odbędzie się w 22.09.2021 roku w sali teatralnej o godzinie 16 : 30.

Porządek zebrania:

1. Powitanie przybyłych.
2. Wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022.
3. Sprawozdanie z działalności i finansów Rady Rodziców za rok 2020/2021.
4. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.
5. Sprawy bieżące i inne.


dr A. Orzeł – Chechłowska