Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?

Uczniowie klasy 4  we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci realizują projekt rozwijający kompetencje społeczne.

Uczniowie  na godzinach wychowawczych pracują zespołowo, poszukują kreatywnych rozwiązań, mówią o swoich emocjach,  a także uczą się rozpoznawać co czują inni. Dzięki temu wzmacniają umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i świadomość własnych emocji, co w sytuacji izolacji społecznej  jest szczególnie ważne.