Wyniki rekrutacji 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że

w pierwszym naborze wszystkie dzieci

  • 7-letnie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski do klasy I – zostały przyjęte
  • 6-letnie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski do oddziału przedszkolnego – zostały przyjęte

Wszystkich rodziców dzieci przyjętych w pierwszym naborze do klasy I oraz oddziału przedszkolnego, prosimy o składanie deklaracji „potwierdzenia woli” dostępnych

i dostarczenia ich do 30.03.2021 roku.

Do wiadomości zostaje ogłoszone postępowanie uzupełniające – składanie wniosków o przyjęcie od 23.04.2021 do 28.04.2021 roku drogą elektroniczną na adres sekretariatspo@wp.pl bądź osobiście w placówce przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.