Konkurs plastyczny – „Rodzinna pisanka wielkanocna”

REGULAMIN KONKURSU                          

Cele konkursu:
– propagowanie folkloru i tradycji rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
– pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek     wielkanocnych,
– kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów,
– prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-3. Mile widziane, zaangażowanie rodziny w tworzenie pisanki.

Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej, z użyciem dowolnych materiałów  –  płaska, wielkość owalu – z kartki A-3.

Pracę należy podpisać wg wzoru: imię i nazwisko, klasa. 

W kryteriach oceniania będą brane pod uwagę: ogólny wyraz artystyczny, oryginalność i pomysłowość prac, wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, ciekawe materiały), estetyka wykonania.Termin:

Prace należy przynieść do szkoły- do 19 marca 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi 26 marca.

  
Zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                                                             Organizatorzy konkurs :
Ewa Kalinowska
Aleksandra Przybysz

Informacje o konkursie do pobrania: