Aktualizacja odwozów szkolnych

Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, ulegają zmianie odwozy uczniów klas I – III :

Dzień tygodniaGodzina odwozu
Poniedziałek, środa12.55
Wtorek, czwartek, piątek12.45