Zajęcia plastyczno – matematyczne do wiersza „Dziesięć bałwanków”