Rekrutacja 2021/2022

Uwaga

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 Szkoła Podstawowa w Ostaszewie przyjmuje  wnioski w/s rekrutacji dzieci w okienku przy głównym wejściu do Szkoły od 22 lutego do 19 marca (pn-pt)  w godz. 09:00-11:00 z zachowaniem reżimu sanitarnego bądź w postaci zeskanowanego dokumentu przesłanego na adres mailowy sekretariatu szkoły: sekretariatspo@wp.pl


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w dniach

od 22 lutego 2021 do 19 marca 2021 roku należy składać w sekretariacie szkoły, (godziny przyjmowania interesantów dostępne są na stronie internetowej szkoły), wnioski:

o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówek)

–  dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2015, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice,
– dzieci mieszkające poza  terenem Gminy Łysomice  będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Potrzebne dokumenty:

– wypełniony wniosek, który dostępny jest w sekretariacie szkoły jak również na stronie internetowej szkoły (w zakładce REKRUTACJA),
– dokument tożsamości rodzica,
– akt urodzenia (do wglądu)


Dnia 25 marca 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 


Do dnia 30 marca 2021 r.  w siedzibie szkoły prosimy składać Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.


Dnia 31 marca 2021 r.  w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.


Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do innej placówki a należą do obwodu szkoły

w Ostaszewie mają obowiązek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora Szkoły Podstawowej  w Ostaszewie  do dnia 30 marca 2021 r.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie szkoły w zakładce
REKRUTACJA 2021/2022