Mikołajkowa lekcja języka polskiego w kl. IV

Podczas  dzisiejszych zajęć uczniowie poznali tradycje mikołajkowe z rożnych stron Świata. Sprawdzili swoją wiedzę w turnieju online. Rozwiązywali krzyżówki, szyfrowali i kodowali świąteczne obrazki. Swoje najskrytsze marzenia opisali w liście do Mikołaja.