Listopadowe święto – pamiętamy o naszych bohaterach

Na polanie nad Strugą Łysomicką w miejscowości Olek  usytuowane jest Miejsce Pamięci Narodowej – mogiła harcerzy zamordowanych przez hitlerowców  z tablicą pamiątkową o treści: „Tu leżą prochy bohaterskich harcerzy polskich zamordowanych i spalonych przez hitlerowców.’’  Natomiast w pobliżu, w lasach Barbarki znajduje się zespół pomnikowo-cmentarny będący zbiorową mogiłą  ofiar hitleryzmu.  

Jak co roku, nasi Uczniowie, ze Szkolnego Koła Wolontariatu, tym  razem z Rodzicami zadbali o to, by oddać hołd tym, którzy zapłacili najwyższą cenę w służbie Ojczyźnie.  Pokazali, że bez względu na mijający czas, nasza pamięć o Nich wciąż trwa. Dziękujemy.

Aleksandra Przybysz