Mała książka – wielki człowiek


W październiku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach projektu uczniowie I klasy otrzymali Wyprawkę Czytelniczą w skład której weszły antologia tekstów polskich autorów dziecięcych „Pierwsze abecadło”, broszurę „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz plakat „Kreatywny alfabet”. Wyprawka Czytelnicza została wręczona uczniom podczas uroczystości pasowania na ucznia.