Obiady w październiku – korekta opłaty

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII , Rodzice/Opiekunowie uczniów tych klas, którzy jeszcze nie dokonali opłaty za obiady proszeni są o uiszczenie wpłaty w wysokości 64 zł.

Osobom, które zapłaciły już pełną planowaną kwotę, nadwyżka zostanie zwrócona na konto.

Zmiana nie dotyczy Rodziców/Opiekunów uczniów oddziału przedszkolnego i klas I – III. Jednocześnie przypominamy o konieczności wcześniejszej informacji sekretariatu o nieobecności dziecka w szkole, w celu odwołania indywidualnych obiadów.