HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


25 czerwiec 2020 r

  1. Oddział „0” godz. 14:00


26 czerwiec 2020 r

  1. 8:00 – 8:30 odbiór świadectw klasa VI
  2. 8:30 – 9:00 odbiór świadectw klasa I
  3. 9:00 – 10:00 zakończenie roku szkolnego klas VII – VIII
  4. 10:30 – 11:00 odbiór świadectw klasa IV
  5. 11:00 – 11:30 odbiór świadectw klasa V
  6. 11:30 – 12:00 odbiór świadectw klasa II
  7. 12:00 – 12:30 odbiór świadectw klasa III

Odbiór świadectw odbędzie się przy wejściu do czerwonego budynku.

Procedury bezpieczeństwa:

a) Uczniowie przybywają do szkoły punktualnie o wyznaczonej godzinie zgodnie z harmonogramem,

b) Rodzice/Opiekuni Prawni, którzy przywiozą uczniów proszeni są o pozostanie poza terenem szkoły,

c) uczniom klas 0 – I może towarzyszyć jeden Rodzic/Opiekun Prawny,

d) każdy z uczniów musi mieć maseczkę i rękawice ochronne,

e) uczniowie muszą zachować odległości 1,5 m od siebie,

f) każdy uczeń podchodzi do nauczyciela pojedynczo a świadectwo ( nagrody ) odbiera w rękawiczkach i podpisuje odbiór dokumentu,

g) po otrzymaniu świadectwa uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły, 

h) uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw mogą to uczynić w sekretariacie szkoły od 29.06.2020 do 03.07.2020 roku w godzinach 9 : 00 – 13 : 00, lub 1 września 2020 r.   .