Metoda projektu w kl. I

Na przełomie kwietnia i maja uczniowie klasy 1 realizowali, przez jeden tydzień, pracę metodą projektu.  Metodę tą postanowiłam wykorzystać w celu efektywnego sposobu rozwijania kompetencji kluczowych, w tym samodzielności, współpracy, odpowiedzialności itp. Starałam się zaproponować uczniom temat, który  będzie na tyle ciekawy i prosty, żeby zaangażował całą społeczność klasową. Podczas pierwszego spotkania  wybraliśmy  temat przewodni „Rośliny i zwierzęta w ogrodzie’’. Ustaliliśmy, że projekt będzie trwał od 27 kwietnia do 5 maja 2020r. i zakończy się prezentacją swojej pracy w dowolnie wybrany sposób. W czasie codziennych spotkań na classroomie  uczniowie relacjonowali swoje działania, opowiadali o sukcesach i trudnościach, dokonywali  podsumowania projektu. W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie i rodzice. Uczniowie  terminowo realizowali zaplanowane działania, konsultowali się z nauczycielem, podawali własne propozycje i sposoby  zaprezentowania  roślin i zwierząt w ogrodzie, wykazywali się pomysłowością i kreatywnością Realizowany projekt wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły, promował aktywne metody nauczania i uczenia się. A oto efekty naszej pracy.

                                                                                                    Aleksandra Przybysz