Podziękowania dla pracowników służby zdrowia

Klasa I dziękuje wszystkim zaangażowanym w ochronę naszego zdrowia i życia!