Zajęcia z pierwszej pomocy

Uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, w trakcie których dowiedzieli się między innymi, w jaki sposób używać defibrylatora.