Wyjazd do Miejsca Pamięci Narodowej w Olku

Uczniowie klas II i III z wychowawcami i rodzicami, odwiedzili to niezwykłe miejsce w lesie, gdzie znajduje się Pomnik Harcerzy Polskich, zamordowanych i spalonych przez hitlerowców. Dzieci uprzątnęły liście, zapaliły znicze i uczciły pamięć pomordowanych minutą ciszy. Wspólna wyprawa w tak szczególne miejsce była okazj do zadumy i rozmowy na temat tragicznych dziejów Polski, związanych z historią II wojny światowej, w któej za ojczyznę ginęli nie tylko dorośli, ale także dzieci.